Skip links

Ofte stilte spørsmål

 Her kan du sjekke om du får svar på spørsmål du vil stille Klatreverket på Grim. Mye informasjon ligger på nettsiden allerede, feks åpningstider, priser og klatring for barn og ulike grupper.

Akkurat nå er det noen som spør om saker som gjelder en kapitalforhøyelse i Klatreverket på Grim. Christianssand klatreklubb sine  medlemmer er invitert til ekstraordinært årsmøte i klubben 17. nov kl 19  for å ta stilling til dette:

Om klubben skal bli med på kapitalforhøyelse. Om du er medlem i CKK skal du ha fått innkallelse til møtet og informasjon om saken. Vi i Klatreverket skal ikke mene noe om hva CKK skal gjøre – vi kan likevel besvare endel spørsmål om Klatrevekrets drift og fremtidsutsikter

Ofte stilte spørsmål til Klatreverket på Grim (det registrerte firmanavnet er: Kristiansand klatresenter AS heretter kalt KRKS)

Kommer KRKS til å gå konkurs?

Nei, det er ikke sannsynlig. Selskapet har ikke stor gjeld,  går ikke med store underskudd og har ansvarlige, solide eiere. Så sant det ikke skjer uforutsette ting som pandemi-lockdown skal det gå bra. Fremtidsutsiktene er bra. Vi håper på å gå i balanse i løpet av 2023.

Hvorfor bør da CKK bli med på å putte mer penger inn i KRKS

Fordi klatreklubben er en av eierne, den nest største etter Klatreverket AS i Oslo. Alle eiere (aksjonærer) som har mulighet, bør vise ansvar og gå inn med penger når det trengs i oppstartfasen.

Hvor lenge varer oppstartfasen?

Den kan vare to til tre år

Hva går pengene til?

Delvis til drift, feks lønn til rutesettere, strømkostnader, husleie etc og delvis  til investeringer  feks flere autobelayer og flere volumer. 

Hva har KRKS gjort siden forrige kapitalforhøyelse i juni 2022 for å klare å gå i balanse?

Innkjøpsstopp på volumer og autobelayer og svært lite innkjøp av klatregrep.

Spare penger på personell, ofte bare en person på jobb.

Satt opp prisene noe.

Markedsføring og bruk av SoMe

Hvorfor er CKK en av eierne?

Fordi  det var klubbens ide å bygge et nytt klatresenter. Klubben hadde vokst ut av Aquarama og begynte med planleggingen etter at et årsmøte i CKK stemte for å bygge et større klatresenter. i 2018 opprettet klubben selskapet som heter Kristiansand klatresenter AS (KRKS). Det brukte klubben 75 000 på.

Hvordan har klubben blitt den nest største eieren?

Først og fremst fordi klubben startet selskapet.  Klubben hadde 75 000 aksjer og bestemte at aksjene klubben startet med kostet 1 krone per stk. Aksjonærene som kom inn senere måtte betale kr 40 per aksje for å bli med. Da hadde klubben, via prosjektgruppa med flere, lagt ned hundrevis av dugnadstimer og klart å skaffe 2,9 mill av kommunen til å bygge buldreanlegg. Derfor mente de nye aksjonærene at det hang på greip at aksjene var verd 40 kroner per stk.

Hvem får buldreanlegget hvis Klatreverket på Grim går konk?

Buldreanlegget eies av Klatreklubbene ( CKK og Søgne klatreklubb ) og kan IKKE gå i sluket av en evt konkurs. Klubbene kan drive buldreanlegget videre.

Klatreverket AS i Oslo er jo den største eieren nå og de har masse penger. Hvorfor kan ikke bare de betale i emisjonen og la klubben beholde pengene sine?

KRKS er som nevnt et initiativ fra CKK der Klatreverket AS ble invitert inn med kapital og kompetanse. En forutsetning for dem for å satse risikokapital (det er jo alltid risiko forbundet med å starte ny virksomhet) var at CKK også måtte vise innsats, vilje og støtte opp om sitt eget senter. Støtte opp betyr både å bruke senteret til sin aktivitet OG være en ansvarlig medeier når det kreves økonomisk innsats. Ingen aksjonærer tvinges til å bli med i emisjoner, men CKK er i en særstilling siden de har startet klatresenteret på Grim. Klatreverket AS  ser det som naturlig at klubben står løpet ut når man har startet et prosjekt – eller en flertaulengder om du vil.

Eier Søgne klatreklubb aksjer i klatresenteret?

Nei. De eier bare 1/3 av buldreanlegget. For de var ikke med å etablere Kristiansand klatresenter. (Klatreverket på Grim)

Hva vil Klatreverket AS i Oslo med Klatreverket på Grim? Vil de eie mest mulig og sparke ut CKK og Søgne Klatreklubb( SKK)?

Klatreverket AS har ikke noe behov for å eie mest mulig. Alle parter må forholde seg til avtalen som er gjort mellom CKK, SKK og KRKS og som er godkjent for å få i havn de 2,9 mill av kommunen. Blant annet må KRKS betale klubbene  tilsammen kr 150 000 i leie hvert år for å bruke buldreanlegget.

Hva om KRKS ikke har råd til å betale den leia?

Da akkumuleres leia og betales når selskapet går med overskudd.

Hvorfor kunne ikke klubben bare gått sammen med klatresenteret på Odderøya og samlet alt der, de åpnet jo først?

Klubbens prosjektgruppe forsøkte å få til et samarbeid og bli leietaker  i bygget på Odderøya, men det lyktes ikke.

Er det liv laga for to klatresentere i Kristiansand?

Ja det er det nok på sikt. Men det tar lengre tid å få lønnsom drift for begge klatresentrene siden de fikk oppstart  med bare ett års mellomrom. Klatremiljøet i Kristiansand må bygges opp til å bli større enn i dag for at begge sentrene skal tjene penger

Går ikke alle klatresenter i Norge med kjempestore overskudd?

Jo noen går med veldig gode overskudd, men ikke alltid  i oppstartfasen. Det er vanlig å drive to – fire år med underskudd.

Går klatresenteret på Odderøya med underskudd?

Sjekk offentlige regnskapstall.

 

CKK solgte høsten 2020 50.000 aksjer til de andre aksjonærene for 1 kroner per stykk, hvorfor?

I forkant av dette hadde Kristiansand kommune pålagt KRKS å betale leie til klatreklubbene CKK og SKK kr 150 000 pr år. Da mente aksjonærene at det var urimlig at CKK både skulle ha en høy eierandel (ca 40%) OG få en årlig stor leieinntekt. CKK hadde på sin side ikke noen interesse av å sitte med en så stor eierandel og var villig til å redusere denne. Dermed ble prisen på aksjer svært lav: kr 1,- per stk . CKK fikk inn ca 50 000 på dette aksjesalget. Alle aksjonærene som kjøpte aksjer av CKK på dette tidspunktet økte sin eierandel på bekostning av CKK sin andel. Dermed betyr det at CKK fikk tilbake 50 000 av de 75 000 som klubben opprinnelig startet KRKS med. Klubben har dermed brukt kr 25 000 av egne midler på KRKS og det buldreanlegget klubben eier – og får årlig leieinntekter på.

Svarene er skrevet av Ingunn Trosby, daglig leder i KRKS -altså Klatreverket på Grim

Leave a comment